Hvornår skal man søge psykolog?

Der kan være mange grunde til, at mennesker ønsker hjælp fra en psykolog. Når man henvender sig til en psykolog er det ofte med baggrund i enten akutte problemer eller i langvarige personlige belastninger, der ikke mere kan bæres eller i en livskrise, forårsaget af voldsomme eller uventede forandringer i f.eks. erhvervsmæssige forhold, familieforhold, chokerende oplevelser f.eks. I forbindelse med tab af nærtstående.

Det kan være den enkelte har svært ved at få øje på, hvad der er galt, men oplever sig psykisk låst fast i en negativ livssituation. Her kan psykologen være behjælpelig.

Man skal være opmærksom ved følgende symptomer:

Hos voksne

 • Angst, fobi
 • Stress
 • Længerevarende nedtrykthed, ulyst, depression
 • når negative mønstre gentages og livskvaliteten forringes, så meningen forsvinder
 • når samspillet med andre (partner, børn,venner, kollegaer) volder uoverskuelige vanskeligheder
 • negative følger af lavt selvværd og selvusikkerhed
 • afhængighedsproblemer
 • søvnproblemer
 • spiseproblemer
 • tvangstanker/handlinger
 • arbejdsmæssige problemer
 • seksuelle vanskeligheder
 • ved tab eller krise belastninger
 • ved store uventede forandringer


hos børn

 • Hvis barnet udviser angstsymptomer
 • Ensomhed over længere tid
 • Er trist og opgivende over længere tid
 • Er indesluttet
 • Udadreagerende
 • Problemer med opmærksomhed og koncentration
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Tvangstanker/handlinger
 • Det synes som om barnet er gået i stå i sin udvikling
 • Når barnet lider under manglende selvværd, selvtillid
 • Ved spiseproblemer
 • Længerevarende søvnpoblemer
 • Vanskeligheder i kontakten til andre børn og voksne
 • Ved specifikke sociale problemer
 • Når barnet har problemer med at håndtere konflikter/følelser
 • Når barnet har været udsat for tab eller kriser eks. Skilsmisse
 • Når barnet har været udsat for overgreb – vold eller incest


Links:

Kontakt mig
Om behandlingsformer

 

Copyright © 2018 psykologstedet
v. cand. pæd. psych. aut., Ellis Bech Christiansen

Sundhedshuset, Mads Clausens Vej 13, 6430 Nordborg.
Tel.: 61609003, mail: ellis@psykologstedet.dk