Vi anvender cookies til brugeranalyser for at give dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside.

Klik og læs mere om cookies og privatpolitikken her

Det er forstået

Hvornår skal man søge psykolog?

Der kan være mange grunde til, at mennesker ønsker hjælp fra en psykolog. Når man henvender sig til en psykolog er det ofte med baggrund i enten akutte problemer eller i langvarige personlige belastninger, der ikke mere kan bæres eller i en livskrise, forårsaget af voldsomme eller uventede forandringer i f.eks. erhvervsmæssige forhold, familieforhold, chokerende oplevelser f.eks. I forbindelse med tab af nærtstående.

Det kan være den enkelte har svært ved at få øje på, hvad der er galt, men oplever sig psykisk låst fast i en negativ livssituation. Her kan psykologen være behjælpelig.

Man skal være opmærksom ved følgende symptomer:

Hos voksne

 • Angst, fobi
 • Stress
 • Længerevarende nedtrykthed, ulyst, depression
 • når negative mønstre gentages og livskvaliteten forringes, så meningen forsvinder
 • når samspillet med andre (partner, børn,venner, kollegaer) volder uoverskuelige vanskeligheder
 • negative følger af lavt selvværd og selvusikkerhed
 • afhængighedsproblemer
 • søvnproblemer
 • spiseproblemer
 • tvangstanker/handlinger
 • arbejdsmæssige problemer
 • seksuelle vanskeligheder
 • ved tab eller krise belastninger
 • ved store uventede forandringer


hos børn

 • Hvis barnet udviser angstsymptomer
 • Ensomhed over længere tid
 • Er trist og opgivende over længere tid
 • Er indesluttet
 • Udadreagerende
 • Problemer med opmærksomhed og koncentration
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Tvangstanker/handlinger
 • Det synes som om barnet er gået i stå i sin udvikling
 • Når barnet lider under manglende selvværd, selvtillid
 • Ved spiseproblemer
 • Længerevarende søvnpoblemer
 • Vanskeligheder i kontakten til andre børn og voksne
 • Ved specifikke sociale problemer
 • Når barnet har problemer med at håndtere konflikter/følelser
 • Når barnet har været udsat for tab eller kriser eks. Skilsmisse
 • Når barnet har været udsat for overgreb – vold eller incest


Links:

Kontakt mig
Om behandlingsformer

 

Copyright © 2021 psykologstedet
v. cand. pæd. psych. aut., Ellis Bech Christiansen

Sundhedshuset, Mads Clausens Vej 13, 6430 Nordborg.
Tel.: 61609003, mail: ellis@psykologstedet.dk