Vi anvender cookies til brugeranalyser for at give dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside.

Klik og læs mere om cookies og privatpolitikken her

Det er forstået

Personlighedsforstyrrelse

Begrebet personlighedsforstyrrelse dækker over et spektrum af tilstande, der befinder sig i grænseområdet mellem normalitet og psykisk lidelse. Der er glidende overgange og uklare grænser mellem normalitet, særprægede karaktertræk og lidelse.

Personlighedslidelse viser sig ved den måde man føler, tænker på dels om sig selv og dels om forholdet til andre. Det kommer især til udtryk gennem den måde, man agerer på f.eks. ved impulsivitet, ustabilitet i relationer, konfliktfyldte relationer eller trækken sig ind i sig selv, en indre oplevelse af uro, kaos eller tomhed. Problemerne opleves belastende i en sådan grad at det kan føre til angst, depression, selvskadende adfærd, misbrug af forskellig art. Den emotionelt ustabile forstyrrelse også kaldet borderline er den almindeligste, men der findes andre f.eks.. den narcissistiske og skitzoide forstyrrelse.

Forstyrrelsen kan opleves i forskellige grader eller typer, og det betyder ikke nødvendigvis, at man har brug for behandling – det normale har som nævnt vide grænser.

Forstyrrelsen kan have sit udspring i en evt. medfødt sårbarhed, der under opvæksten er blevet forstærkes af eks. gentagne traumatiserende oplevelser, overgreb eller opvækstvilkår, der på det følelsesmæssige område ikke magter at tage hensyn til barnets behov enten ved at ignorere dem eller ved at opsluge barnets behov, så barnet ikke kommer til at mærke sine egne behov.

Behandlingen foregår ved samtale ud fra graden og arten af forstyrrelsen. Det er en behandling, der tager tid, fordi der skal ændres på grundoplevelsen/opfattelsen af sig selv og af oplevelsen af andre. Almindeligvis vil der være tale om individuel behandling – det vil under alle omstændigheder være hensigtsmæssigt at starte behandlingen individuelt, men det vil derefter være formålstjenligt af overgå til gruppebehandling, som kan give den enkelte mulighed for det helt nødvendige arbejde med relationer.

 

Links:

Kontakt mig
Behandlingsformer

Copyright © 2021 psykologstedet
v. cand. pæd. psych. aut., Ellis Bech Christiansen

Sundhedshuset, Mads Clausens Vej 13, 6430 Nordborg.
Tel.: 61609003, mail: ellis@psykologstedet.dk