Vi anvender cookies til brugeranalyser for at give dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside.

Klik og læs mere om cookies og privatpolitikken her

Det er forstået

Sorg og krise

En krise er en naturlig reaktion på noget, man har været udsat for, og som man har svært ved at rumme. Når man bliver udsat for en hændelse, der forårsager en krise reagerer man i starten ofte med chok, bliver forvirret, føler sig magtesløs, trist, har svært ved at overskue situationen og vil være tilbøjelig til at trække sig ind i sig selv. Det er en naturlig rektion på en hændelse, der skaber store uoverskuelige forandringer i ens liv. Noget alle mennesker kommer ud for, f.eks. når de mister en nærtstående, mister arbejde eller rammes af sygdom.

Ofte kan man komme igennem krisen med hjælp fra familie og venner, men krisen kan være af en sådan karakter eller så voldsom, at der er brug for professionel hjælp i form af psykologhjælp.

Det er individuelt, hvor sårbar man er, når han kommer ud for begivenheder, der drastisk ændrer ens liv. Denne sårbarhed hænger nøje sammen med ens personlighed. Man vil være særligt sårbar, hvis man lider under personlighedsmæssige vanskeligheder eller hvis man er udsat for flere psykiske tab kort efter hinanden.

I behandlingen er det derfor nødvendigt at tage udgangspunkt i den personlighedsmæssige sårbarhed og inddrage den i forståelsen og bearbejdningen af tilstanden.

Formålet med samtalerne vil være at få styr på de mange, forvirrende ofte modsatrettede følelser, man har. Man kan f.eks. føle en uerkendt vrede mod en nær og elsket afdød slægtning eller man kan føle irrationel skyld over ikke at have hjulpet den afdøde nok. Man kan også være forvirret og ødelagt over ambivalente tanker følelser i forbindelse med en fyring – have vanskeligheder med at adskille egen andel fra andre årsager til det skete.

Samtalerne hjælper med at bearbejde disse følelser og komme videre med et mere realistisk forhold til sig selv og omverden.

Links:

Kontakt mig
Behandlingsformer

Copyright © 2021 psykologstedet
v. cand. pæd. psych. aut., Ellis Bech Christiansen

Sundhedshuset, Mads Clausens Vej 13, 6430 Nordborg.
Tel.: 61609003, mail: ellis@psykologstedet.dk