Vi anvender cookies til brugeranalyser for at give dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside.

Klik og læs mere om cookies og privatpolitikken her

Det er forstået

PTSD og traumer

Posttraumatisk stress syndrom risikerer man at få, hvis man har været udsat for hændelser, der er så voldsomme, at man vil betegne dem som en katastrofe. Det kan f.eks. være ulykker, naturkatastrofer, overfald, dødsangst i forbindelse med en voldsom hændelse, tortur eller voldtægt.

Symptomerne på PTSD kan være gentagne flash backs, dvs. man genoplever gang på gang traumet, fordi man ikke kan lade være, eller fordi man bliver mindet om traumet gennem lyd, lugt ved at se eller høre noget bestemt, og man vil forsøge at undgå alt det, der kan minde om traumet. Man kan have helt eller delvist hukommelsestab, når det drejer sig om begivenheden eller kroppen og psyken kan være i konstant alarmberedskab som om man konstant er udsat for fare. Man kan opleve søvnbesvær, koncentrationsbesvær, angstsymptomer og føle håbløshed.

Behandlingen af PTSD er omdiskuteret. Nogle mener, der er uomtvisteligt, at man skal gennemgå de traumatiske hændelser gentagne gange for at få bearbejdet hændelsen så meget, at dens effekt formindskes eller helt fjernes, andre mener at man tværtimod forstærker traumet ved at tale om hændelsen. Hvilken behandling, der kan blive tale om afhænger af, hvor voldsomt man er ramt af PTSD.

Man kan desensibilisere traumet (dvs. gøre effekten mindre) ved at tale om den tilgrundliggende hændelse, eller ved brug af andre metoder, men er traumet meget voldsomt kan behandling med samtale forstærke traumet. I sådanne tilfælde vil det være hensigtsmæssigt med en mere social tilgang til behandlingen dvs. skabe de nødvendige sociale rammer og derudover arbejde med en stabilisering af netværket/familien.

 

Links:

Kontakt mig
Behandlingsformer

Copyright © 2021 psykologstedet
v. cand. pæd. psych. aut., Ellis Bech Christiansen

Sundhedshuset, Mads Clausens Vej 13, 6430 Nordborg.
Tel.: 61609003, mail: ellis@psykologstedet.dk